به گزارش خبرنگار سرویس باشگاه جوانی برنا، رحیم پور ازغدی به همراه ضرغامی، رییس سازمان صدا و سیما هیات مصری را با گفتن شوخی در میان کلام جدی‌اش غافلگیر کرد.

عضو شورای انقلاب فرهنگی در دیدار رسانه ملی با هیات مصری و تاکید ضرغامی گفت: به دوستان خود بگویید کسی به ایران نیاید، چون اینجا شب تا صبح برای آدم حرف می زنند و شام هم دیر می دهند!

گرچه وی آرزوی دیدار با هیات مصری که پس از سال‌ها به ایران آمده بودند را دستمایه ای برای طول دادن گفت‌وگوهای این دیدار قلمداد کرد، اما به نظر می رسد عنوان کردن این مساله می تواند کمکی به آشپز مراسم برای تهیه شام مراسم هم باشد!

قسمت‌هایی از صحبت های رحیم پور ازغدی با هیات مصری را اینجا مشاهده کنید.