به گزارش خبرگزاری برنا، اغلب ما اکثراً میل به داشتن روابط ثمربخش داریم اما از ایجاد آن ناتوانیم. یکی از دلایل اصلی این ناتوانی، استفاده ناآگاهانه از "سدها و موانع ارتباطی" است. به این معنی که استفاده از این پاسخ ها موجب قطع ارتباط و گفتگو و سد راه ادامه صحبت می شود. ثابت شده است که نود درصد موارد بدلیل وجود یک مشکل یا نیاز در یک یا دو طرف رابطه است که باید حل یا ارضا شود. بنابراین اگر کسی دچار فشار روانی باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که این سدهای ارتباطی ظاهر شوند. دوازده سد ارتباطی وجود دارد که نام آن ها را همراه با یک مثال می گوییم تا در زمان استفاده از آنها آگاه باشیم:
 
1-انتقاد: مثال"تو خودت باعث این مشکل شدی ، به خاطر دردسری که گرفتارش هستی نمی توانی دیگران را سرزنش کنی"

2-نامگذاری: مثال" تو، مرد بی احساسی هستی"

3-تشخیص گذاری: مثال" چون دانشگاه رفتی ، فکر می کنی از من بهتری"

4- ستایش همراه با ارزیابی: مثال" تو همیشه دختر خوبی هستی. می دانم که امشب در کارها به من کمک می کنی"

5-دستور: مثال" همین الان تکالیفت را انجام بده" 

6-تهدید: مثال" آن کار را می کنی یا..." 

7-اخلاقی ساختن: مثال"شما نباید طلاق بگیرید. هیچ فکر کرده اید که جه بلایی بر سر بچه هایتان می آید؟"

8- پرسش های نامناسب و زیاد: مثال" کی اتفاق افتاد؟ آیا به خاطر این حادثه متاسفی؟

9- نصیحت کردن: مثال" اگر من به جای تو بودم حتماً با او دعوا می کردم"

10- منحرف سازی: مثال" فکر می کنی این حادثه خیلی بدی بوده؟! پس بگذار اتفاقی را که برای من افتاد تعریف کنم"

11- بحث منطقی: مثال" وافع بینانه نگاه کن ، اگه اون ماشین را نخریده بودی می توانستیم قسط خانه را بدهیم"

12-اطمینان آفرینی: مثال" نگران نباش، عاقبت مسائل با خیر و خوشی تمام می شود."
این 12 پاسخ دارای احتمال خطر بالا در نظر گرفته می شوند، این پاسخ ها بیش از راه های ارتباطی دیگر می توانند موجب توقف گفتگو شوند.گرچه ،گاهی بعضی افراد این پاسخ های را با کمترین اثرمنفی و یا حتی بدون هیچ گونه اثری مورد استفاده قرار می دهند.
 
هنگامی که یک یا هردو فرد درگیر، خواسته های مهمی دارند و یا با مشکلی دست به گریبانند، هم احتمال بروز اثرمنفی موانع، تاحد زیادی افزایش می یابد و هم متاسفانه در هنگام تجربه ی فشار روانی، بیشترین احتمال استفاده از پاسخ های دارای احتمال خطر وجود دارد!. در این موارد بهتر است از این رهنمود مفید زیر استفاده کرد:
"هروقت به فشار روانی یا استرس دچار شدید، از تمامی مانع های فوق اجتناب کنید"