باشگاه جوانی برنا/ در بحث تاثیر گذاری در حوزه ایمان و اعتقادات طرف مقابل کدامیک از دو طرف موثرتر هستند؟حجت الاسلام محمدحسین سعیدی، مسوول دفتر مشاوره بیان، کارشناس دینی، مشاور خانواده و برگزار کننده جلسات آموزش خانواده و زوج ها:قاعده کلی در بحث تاثیر گذاری و تاثر پذیری متقابل انسان ها در روابط متقابل شان داریم؛یعنی تاثیر معاشرت و ارتباط میان فردی.
 
انسان‌ها در ارتباط میان خودشان به لحاظ فکری و اخلاقی بر هم دیگر تاثیر می گذارند و از هم تاثیر می پذیرند؛ همان طور که در روابط میان ملت‌ها تبادل فکری و فرهنگی صورت می گیرد.

در مساله ازدواج دو عامل وجود دارد که زمینه این تاثیر و تاثر را مضاعف می کند؛ ارتباط مستمر و رابطه عاطفی ای که میان دو طرف وجود دارد. رابطه عاطفی بستر ساز قبول تاثیر است. در حقیقت افراد در این شرایط آماگی بیشتری به لحاظ ذهنی نشان می دهند. چون طرف مقابل شان را دوست دارند و این علاقه مندی وجود دارد، به نوعی می شود گفت مقاومت افراد کمتر می شود و با حالت  پذیرش با طرف مقابل‌شان روبرو می شوند .

در بحث تاثیر گذاری و تاثیر پذیری در ماجرای ازدواج و تشکیل خانواده هم، همچنان قواعد کلی تاثیر پذیری وجود دارد. وقتی دو انسان جدای از یکدیگر هستند و ارتباطی بین‌شان برقرار نمی شود هرکسی معیارها، باورها و ارزش های خودش را دارد، اما به محض برقراری ارتباط این تبادل شروع می شود، یعنی داد و ستد شروع می شود و آن چه که مهم است این است که حالا کدامیک از این ها پتانسیل، محتوا و قوت بیشتری داشته باشند و بتوانند تاثیر گذار باشند، صرف نظر از مثبت یا منفی بودن تاثیرات. 


کسی که قوی تر است روی کسی که ضعیف تر است اثر بیشتری می گذارد و او را به سمت خودش می کشاند. به همین دلیل است که می گویند هر کسی باید درباره عوامل محیطی،مثل تاثیرات خانوادگی ،روابط شغلی و دوستانه خودش دقت داشته باشد، چون گاهی بی اینکه انسان بخواهد می بیند تحت تاثیر قرار می گیرد.

دوران عقد مقطع مناسب تری برای تاثیر گذاری است. در دوران عقد جنبه های عاطفی و احساسی بیشتر بر دو طرف غلبه دارد و رابطه یک ارتباط در سطح متوسط است و افراد به نوعی خودشان را ملزم می دانند که رضایت طرف مقابل را جلب کنند. اگر شخصی در این دوران بتواند با روش خوب خواسته های خودش را پیش ببرد و انتظاراتی که دارد را با طرف مقابلش مطرح کند می شود گفت این مقطع موثر تر واقع می شود.

در سطح متعارف تاثیر پذیری خانم ها از آقایان بیشتر است. شاید خانمی زیرکانه و از طریق روش های خوب بتواند تاثیر بگذارد اما به لحاظ کلی معمولا خانم ها تاثیر پذیری بیشتری دارند .


توصیه می کنیم افراد در انتخاب همسر بنا را بر تغییر طرف مقابل نگذارند و او را با توجه به شرایط حال اش بپذیرند.