به گزارش خبرگزاری مهر، از میان سه فضانوردی که قرار است به همراه کپسول سایوز به ایستگاه فضایی سفر کنند، "ساتوشی فوروکاوا" فضانورد ژاپنی باید در ایستگاه فضایی خیار کشت کرده و پرورش دهد.

قرار است فوروکاوا به همراه دو فضانورد دیگر، یک روسی و یک آمریکایی به نامهای "سرگئی ولکوف" و "مایکل فوسام" ، اوایل روز چهارشنبه برای اقامتی 6 ماهه به ایستگاه برود. فوروکاوا می گوید هدف از کشت خیار در فضا بررسی چگونگی تامین غذای فضانوردان آینده در فضا است.

این رویداد در حالی رخ می دهد که میلیونها نفر انسان در سرتاسر اروپا به دلیل نگرانی از آلوده بودن خیار به باکتری ای-کولای از خوردن این گیاه خودداری می کنند.

"فوسام" 53 ساله مسن ترین عضو از سرنشینان اتاقک سایوز است و تا کنون در روند ساخته شدن و تکمیل ایستگاه فضایی بین المللی حضور فعالی داشته است.

بازنشسته شدن شاتلهای ناسا کپسولهای سایوز روسیه را به تنها راه باقی مانده آمریکا برای دسترسی به فضا تبدیل کرده است. ژاپنی ها تا کنون برای ایجاد استانداردهای آشپزی در فضا تلاش زیادی کرده اند. حتی فضانورد "سوئیچی نوگوچی" در زمان اقامت خود در ایستگاه برای خود سوشی درست کرد.

بر اساس گزارش ان بی سی، این سه فضانورد قرار است پس از 6 ماه اقامت در ایستگاه فضایی در اواسط ماه نوامبر به زمین بازگردند.