باشگاه جوانی برنا/اثر کارتون فلورین دورو کریهانا از رومانی