باشگاه جوانی برنا/ زوج‌ها  باید در همه موارد با یکدیگر تشابه داشته باشند؟حجت الاسلامی ابولقاسم آذرسا، مسوول عقدیتی قرارگاه سازندگی خاتم النبیا،مشاور خانواده:
بین زوج‌ها باید تجانس وجود داشته باشد؛ باید با هم در ابعاد مختلف مثل طبقه اجتماعی، اقتصادی و شرایط فرهنگی هم کفو و هم شان باشند. خانواده ها باید از نظراخلاقی نزدیک به یکدیگر باشند.، در این صورت ناخودآگاه به یکدیگر تفاخر نمی فروشند.
 
در این صورت درک تنگناهای زندگی میسر و قابل فهم می شود، چون هر دو مسایل مشترکی را تجربه کرده اند و درک شان از یندگی شبیه یکدیگر است.آشنا بودن به چاله و چالش های زندگی در هر برهه ای از زندگی باید خودش را نشان بدهد. هم کفو بودن باعث می شود زوجین از ابعاد مختلف به یکدیگر نزدیک باشند.


بعضی مسایل سطحی هستند. اخلاق مسئله ای زیربنایی و عمیق است و مسایلی مثل آداب سطحی تر هستند. وقتی تشابه های اصلی مطرح می شود و زوج‌ها در این موارد با یکدیگر تشابه دارند، نیاز نیست حتما با هم تطابق داشته باشند، چون در این صورت مته به خشخاش گذاشتن محسوب می شود. ظرافت زیاد و وسواس به خرج دادن درست نیست. بین زوجین در اصول و مبانی اصلی باید تشابه های زیاد وجود داشته باشند و در فرهنگ، دین و مذهب باید هم کفو باشند.

اساسی ترین موارد در انتخاب و گزینش همسر دین و اخلاق است. باید سراغ خانواده ای رفت که آرامش، تقوا و متانت داشته و از آلودگی به دور باشند. اگر طرفین در یک سری شاخه و برگ های جدا شده از اخلاق با یکدیگر متفاوت باشند اهمیتی ندارد. تکبر، حرص و حسد از آسیب های زندگی هستند و دیگر آسیب های اخلاقی هم برخواسته از این آسیب ها هستند. این آسیب های ریشه در رذایل بزرگ تری هم دارند.