به گزارش خبرنگار باشگاه جوانی برنا، رضا رفیع در برنامه اخیر پاتوکفش اخبار در تحلیل خبری گفت: خبری درباره دوستان عزیز جن می خواهم بخوانم. مدیر موسسه معارف و وحی و خرد در گفت و گو با یکی از روزنامه ها گفته است بیشتر مدعیان ارتباط با جن به دروغ می گویند با جن ها ارتباط دارند. اجنه با هر کسی ارتباط برقرار نمی کنند.

این طنز پرداز در ادامه توضیح داد:وقتی این گفت و گو را خواندم ،یاد حکایتی افتادم. در گذشته در زمان خلفا کسی بود که ادعای ارتباط با عالم غیب و ماورا الطبیعه داشت. او را پیش خلیفه بردند و او به خلیفه گفت این قدرت را دارم که ذهن تان را بخوانم.

خلیفه پرسید اگر اینطور است بگوحالا در ذهن من چه می گذرد ؟ مرد جواب داد: در ذهن شما این می گذرد که من دارم دروغ می گویم.با تعریف این حکایت می خواستم بگویم این ارتباط ها خرافات است و بیشتر افرادی که این ادعا را دارند دروغ می گویند.

برای دیدن فیلم اینجا کلیک کنید.