كفّار خودشان كارخانجات بمب سازى و مواد شیمیایى را اداره مى كنند و به كار مى‌گیرند.

اگر در اختیار دولتهاى كوچك بگذارند، باید به كارگیرى آنها زیر نظر و به اجازه و رضاى آنها باشد. امروزه(در جنگ عراق علیه ایران ) كه شهرها بمبباران، و مواد و گازهاى مسموم كننده‌ى شیمیایى از طرف عراق پرتاب مى‌شود و سازمان ملل ساكت است و حاضر نیست آن را محكوم كند، معلوم مى‌شود خودشان داخل معركه‌اند.

تمام فسادها به خود آنها منتهى مى‌شود، اگر ادامه‌ جنگ و درگیرى و خونریزى را نخواهند، كافى است یك روز اسلحه ندهند، كم كم تنزّل مى كند و جنگ خاتمه مى‌یابد. دلاّل هاى بین المللى اسلحه و سرمایه داران بزرگ با هم متّحد مى‌شوند و تبانى مى‌كنند براى اغفال اشخاص و درس مى‌دهند و كلاس و دوره مى‌گذرانند و درس مى‌خوانند كه چه طور دروغ بگویند و...!

معاویه خواست به رییس یكى از طوایف شام بفهماند كه على ـ علیه السّلام ـ عثمان را كشته است. وى گفت:بروم فكر و تأمّل كنم.

همین كه رفت، عدّه اى را با فواصل مختلف نزد او فرستاد تا شهادت دهند كه ما تحقیق كرده‌ایم و معلوم شد كه على عثمان را كشته است. تا بالاخره وى شهادت آنها را باور كرد و به معاویه گفت: تفحص كردم و نزد من نیز ثابت شد كه على، عثمان را كشته است، لذا نزد معاویه آمد و گفت: اگر براى انتقام خون عثمان با على نجنگى ما با تو مى جنگیم.

بله، این گونه استادند و تبلیغات اثر مى‌كند كه بعد از گذشت سالهاى متمادى از مرگ عثمان و فراموش كردن ماجرا، به این صورت معاویه اهل شام را اغفال و بر علیه امیرالمؤمنین ـ علیه السّلام ـ تحریك كرد.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی آیت الله بهجت(رحمةالله علیه)