باشگاه جوانی برنا/ "سیدرضا عبدالحق" مشاور جوان سازمان مسکن و شهرسازی در استان مرکزی و عضو یک تیم سه نفره است. مهندس عمران سی ساله ای که معتقد است اگر روزی مدیریت بخشی را به عهده داشته باشد حتما از مشاوران جوان استفاده می کند.

درباره ضرورت حضور مشاوران جوان در دستگاه های دولتی که می پرسی می گوید: جوانان بخش عمده ای از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و طرح انتقال تجربیات و مدیریت در دستگاه های دولتی به قشر جوان در حال اجراست و این جوانان در آینده مدیریت اجرایی و کلان کشور را در دست می گیرند بنابراین "مشاوران جوان" فرصتی است که جوانان در بحث های مربوط به حوزه کاری خودشان بیشتر حضور پیدا کنند تا بتوانند تجربه کسب کنند.

سید رضا معتقد است که مشاوران جوان نوعی تمرین مدیریت برای آینده است و ادامه می دهد: جوانان ایده ها و طرح های نویی دارند که مدیران به دلیل مشغله های کاری که دارند فرصت ایده پردازی ندارند، بنابر این می توانند در مسایل کاری از ایده و فکر جوانان استفاده کنند.

درباره ایده ها و طرح هایی که داشته اند هم می گوید: طرح های زیادی وجود داشت، اصلاح روش های اداری - کاری سازمان، تهیه طرح های جامع برای شهرستان های دیگر و استفاده از مشاورین مجرب در بخش طراحی، بخشی از آن ها است.

سید رضا توضیح می دهد که راه برای جوانان استان جهت ورود به این عرصه باز است و می گوید: هر کسی که ایده و طرح نویی داشته باشد می تواند مطرح کند. اگر طرحش مورد قبول قرار بگیرد بررسی می شود و از او برای حضور در مجموعه دعوت می شود و می تواند به راحتی عضو شود.

این مشاور جوان معتقد است که مشکلات جوانان در استان شان نسبت به استان های دیگر کمتر است و ادامه می دهد: مشکلات در حوزه جوانان در همه جای کشور یکسان است.با توجه به رشد جمعیت تعداد زیادی از جوانان امروز به مرحله ازدواج و اشتغال رسیدند و این بار زیادی ایجاد کرده است. خوشبختانه با توجه به طرح مسکن مهر به میزان قابل توجهی از این بار کاسته شده است.

سید رضا در آخر طرح مشاوران جوان را نیازی ضروری می داند که در دولت های قبلی به آن بی توجهی شده است: نسل اول و دوم انقلاب در مدیریت های کشور حضور داشتند و اکثرشان به سن بازنشستگی رسیدند. بنابراین نیاز حضور جوان در عرصه مدیریتی در دولت نهم و دهم احساس شد.ضمن این که نسبت به استفاده از ایده ها و فکر جوانان در این دولت، تاکید زیادی صورت می گیرد.***