باشگاه جوانی برنا/ آیا جوانان می‌توانند با سرمایه اندک، کار ایجاد کنند؟ در این راه چه پیشنهادات و ایده‌هایی را برای جوانان ارائه می‌دهید؟

"سیدعلی رضوی" جوان کارآفرین موفق در ساخت پل‌های عابر پیاده و پارکینگ‌های مکانیزه: حقیقت این است که بیش از آن‌که سرمایه، مبدا حرکت و شروع شغلی باشد، فکر است که اساس کسب و کار جدید می‌شود و مهم این است که جوان در فضای کسب و کار قرار بگیرد، یعنی حتی می‌تواند از شاگردی و وردستی در بازار شروع کند.

جوانی که به تازگی از دبیرستان یا دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شود، باید فوری تصمیم بگیرد که اگر قصد دارد به بازار وارد شود، دنبال فضاهای خالی کسب و کار در حوزه تولید و توزیع بگردد و شناسایی کند تا نتیجه‌ی آن، آمدن ایده‌های جدید به ذهن جوان شود.

زمانی که ایده‌اش را پیدا کرد، با فکری جدید و به صورت مستقل وارد بازار کار می‌شود و سرمایه‌ای می‌جذب کند، چرا که اگر کار، اقتصادی باشد سرمایه‌ خودبه‌خود جذب می‌شود. پس با سرمایه اندک هم می‌توان کاری را آغاز کرد، مهم این است که ایده بر اساس واقعیت‌های بازار باشد.

به نظر من اولویت دیگری برای جوانی که می‌خواهد کسب و کاری برای خودش ایجاد کند، این است که نباید دنباله‌روی دیگران باشد. مهم این است که جوانی که قصد کار دارد، فضای خالی را پر یا کار تکراری را با رویکرد متفاوت از قبل شروع کند.

برای مثال شما اغذیه فروشی‌هایی را دیده‌اید که علی‌رغم ظاهر خیلی معمولی‌شان، مردم برای خریدن غذا جلوی مغازه، صف می‌کشند. این موضوع به همان رویکرد متفاوت یا پیدا کردن فضای خالی در صنعت با خدمات بر می‌گردد.

سیستم‌های حمایتی نیز در زمینه ارائه سرمایه به کارآفرینان جوان پیشرفت کرده‌اند و برای تامین سرمایه کار و ایده جدید جوانان ارزش قائل‌اند و سرمایه‌ای را به آن‌ها می‌دهند. همان‌طور که من نیز در ابتدا، کارم را با وامی 400 هزار تومانی آغاز کردم ولی دائماً بازار را رصد می‌کردم تا فضاهای خالی را پیدا کنم.***