به گزارش واحد مركزی خبر ، این پیرمرد نود و نه ساله، در زمان ركود اقتصادی بزرگ آمریكا موسوم به Great Depression به علت بی پولی موفق به ادامه تحصیلات دانشگاهی نشده بود ولی اكنون بعد از گذشته نزدیك هشت دهه از زمان ترك دانشگاه در دوران جوانی، موفق شد در حالی كه در آستانه صد سالگی قرار دارد، مدرك دانشگاهی دریافت كند و فارغ التحصیل شود.