باشگاه جوانی برنا/ "رضا رفیع" نویسنده و طنزپرداز در برنامه «پا تو کفش اخبار» با اشاره به سخنان معاون پیش‌گیری از جرم دادگستری مستقر در استان آذربایجان غربی درباره متکدیان، گفت: این مقام مسوول گفته، بسیاری از گدایان موجود در جامعه، ساعت کاری، محل و موقعیت معین دارند، همچنین در ساعت مشخصی توسط ماشین‌هایی جمع آوری می‌شوند. زمانی که سازمان‌های مسوول و شهرداری برای دستگیری آن‌ها می آیند، با ارسال پیامک به هم اطلاع می‌دهند و متواری می‌شوند.

وی ادامه می‌دهد: نتیجه می‌گیریم که موبایل در اختیار همه حتی گدایان در جامعه قرار دارد که با پیامک هشداری به همه دوستان گدای‌شان، آن‌ها را از خطر دستگیری مطلع می‌کنند.

رفیع بیان می‌کند: وقتی گدایان هم مجهز به سیستم‌های پیشرفته ارتباطی شدند، چه مواردی ممکن است در گدایی پیش آید و گدایی پیشرفته قرن 21ام به چه صورت خواهد بود؟ برای مثال در حال گذر هستید که ناگهان گدایی می‌آید و می‌گوید "شب جمعه است و موبایلم را شارژ کنید" یا "آی مردم ذلیلم علیلم بیچاره‌ام، به خدا قبض موبایلم زیاد آمده؛ کمکم کنید" و یا "یک شارژ 5هزار تومانی به من کمک کنید."؛ یعنی گفتمان روزمره گدایان هم ممکن است در مجاورت با تکنولوژی تغییر کند.