به گزارش برنا محمد جنگروی مدیر روابط عمومی اداره کل امورایثارگران شهرداری تهران از نام گذاری درختان بوستان بزرگ ولایت به نام شهدای 8 سال دفاع مقدس خبر داد.

بنا بر این گزارش به همت اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران، پلاک های مزین به نام مطهر شهدای هشت سال دفاع مقدس بر روی درختان بوستان بزرگ ولایت و همچنین درختانی که توسط مقام معظم رهبری غرس شده اندT آویخته شد.

این حرکت نمادین به منظور تجلیل از مقام شامخ شهدای جنگ تحمیلی صورت گرفت و با این حرکت ارزشمند و نصب این پلاک ها بر روی درختان بزرگترین بوستان شهری، ضمن شناسنامه دار شدن درختان این بوستان، گامی هرچند کوچک در راستای تجلیل از شهدای گرانقدر دوران 8 ساله دفاع مقدس برداشته شد.

گفتنی است که نصب 36 هزار پلاک با نام 36 هزار شهید استان شهر تهران بر روی درختان بوستان ولایت صورت گرفته است. از میان پلاک‌هایی که دیروز در بوستان ولایت نصب شد می توان به نام شهدای بزرگ و نام آوری همچون شهید شیرودی و شهید جهان آرا اشاره کرد.نکته موجود در میان این پلاک ها، وجود خانواده هایی با اهدای 5 شهید، 4 شهید و 3 شهید بود.