به گزارش خبرگزاری برنا، بر اثر تخیلات متعدد، ایده آل پرستی و بلند پروازی های دوران نوجوانی، نوجوان همیشه آرزوهای بزرگی را در سر می پرورانند و همین امر باعث فعالیت و پشتکار او می شود.
 
واشبرن یکی از محققانی است که تحقیقات و آزمایشات گسترده ای در مورد آرزوهای نوجوانان به عمل آورد و نشان داد که "آرزوهای پسران و دختران با یکدیگر اختلافی فاحش دارد". او همین طور متوجه شد که آرزوهای پسران بیشتر بوده و هرچه سن افزایش می یابد، آرزوها نیز تغییر می کند. او در مورد نوع آرزوهای نوجوانان نیز به نتایجی رسید و ابراز داشت که آرزوهای دختران بیشتر بر کارهای خانوادگی و اجتماعی متمرکز است و آرزوهای پسران بر ثروت، شغل آینده، ورزش و داشتن وسایل زندگی و غیره.

واشبرن آرزوهای مهم نوجوانان دختر و پسر را به ترتیب اهمیت چنین طبقه بندی کرده است.

آرزوهای پسران

• داشتن اتومبیل و موتور سیکلت

• داشتن ثروت
 
• ورزش و وسائل ورزشی

• طول عمر و سلامتی
 
• علاقه به خانواده
 
• اردو، گردش علمی و مسافرت
 
• به دست آوردن خوشبختی

• به دست آوردن قهرمانی و هنر
 
• داشتن شغل

• داشتن اطلاعات

آرزو های دختران

• لباس و منظره زیبا

• معلمی
 
• عشق
 
• داشتن استعداد و لیاقت
 
• برخورداری از میهمانی و دیدار
 
• مطالعه کتاب و مجلات
 
• رسیدگی به امور خانواده

• ثروتمند بودن خانواده

• خوشبخت، خوشحال و عزیز بودن

• کمک به اجتماع و انسانیت

آرزو های مشترک پسران و دختران

• موفقیت

• نواختن موسیقی
 
• پاکی و تقوا

• داشتن آزادی و استقلال
 
• کمک به اصلاح جامعه و انسانیت

• صلح و آرامش

• داشتن تحصیلات و وسایل آن

• داشتن خواهر و برادر
 
• ازدواج

• دوستان خوب داشتن

آچه مسلم است نوع آرزوها در دختران و پسران در قالب ارزش ها، اعتقادات و معیارهای اصیل کاملاً متفاوت است و نمی توان درباره آمال و آزروهای نوجوانان به یک نوع تحقیق اکتفا نمود، اما چنین تحقیقی می تواند مد نظر قرار گیرد.