به گزارش خبرگزاری برنا، وقتی رابطه ای به خطر می افتد، هر دو طرف باید تصمیم بگیرند که آیا میل دارند برای بهبود بخشیدن به آن کاری بکنند یا نه. اگر هر دو طرف انگیزه ی بهبود بخشیدن به رابطه شان را داشته باشند، در این صورت کمک گرفتن از مشاوران و درمانگران حرفه ای بسیار مؤثر و مفید خواهد بود.

اما کاری که خود همسران می توانند خودشان انجام دهند،تمرینی موسوم به "روزهای صمیمانه" است که توسط ریچارد استوارت مطرح شده است و اعمال سازنده و احساسات مثبت را بر می انگیزد. زن و شوهر فهرستی از 20 عمل مثبت را که از همدیگر می پسندند تهیه می کنند.

در تهیه این فهرست قواهد زیر باید رعایت شود:

1- اعمال یا کنش ها باید مثبت باشد. هر فرد از طرف مقابلش می خواهد کارهای مورد علاقه ی او را انجام دهد. هیچ کدام از دو طرف نباید از طرف مقابل بخواهد انجام کاری که دوست ندارد را متوقف کند.

2- اعمال باید مشخص باشد.مثلاً به جای اینکه از همسرتان بخواهید بیشتر با عاطفه و محبت باشد، به او بگویید:"روزی سه بار مرا بغل کن و بگو دوستت دارم"،"هرشب از من بپرس که روز را چگونه گذراندم" و "در شستن ظرفها کمکم کن"

3- اعمال باید کارهای کوچکی باشند که بتوان هر روز آنها را انجام داد.

4- اعمال نباید شامل کارهایی باشد که همسرتان نسبت به آن حساس است یا مربوط به اختلاف و تعارضی باشد که اخیراً با هم داشتید.

وقتی این فهرست تهیه شد، زن و شوهر هر دو قراردادی می بندند و موافقت می کنند که هر روز حداقل 5 مورد از رفتارهای فهرست شده را انجام دهند. هردوی آنها باید گزارش روزانه ای تهیه کنند و در آن رفتارهای مثبت یکدیگر را ثبت کنند. این گزارش روزانه به آنها کمک می کند تا پیشرفتهای همدیگر را مورد بازنگری قرار داده و تلاشها و اقدامات یکدیگر را تقویت کنند.