به تازگى فردى در شهرستان كرج خود را قرآن ناطق معرفى نموده و ادعا مى‏نماید كه علم فهم قرآن فقط در اختیار حضرت رسول(ص) و بستگان وى بوده و بعد از آن‏ها فقط در اختیار نامبرده مى‏باشد.

این فرد فعالیت تبلیغى خود را در خصوص ایجاد فرقه جدید مدتی است آغاز نموده و دست‏نوشته‏ هاى تبلیغى وى تحت عنوان «حوزه علمیه رابطه مستقیم با خدا» در برخى از نقاط این شهرستان توزیع گردیده است.

به گزارش مشرق وى به همه اعلام مى‏نماید كه در صورت قبول راه وى، به مدت 40 شب راه طولانى را پیموده و مى‏توانید به عالم غیب و اسرار الهى شناخت پیدا نمایید. 

همچنین این شخص ادعا داشت كه قرآن درشب قدر به صورت یك جا بر وى قابل فهم و درك شده است.