باشگاه جوانی برنا/با توجه به تدبیر هوشمندانه آموزش و پرورش انگلستان مبنی بر نپذیرفتن دانش‌آموزانی که نمی‌توانند از توالت استفاده کنند، برای بالاتر رفتن و غنی شدن آزمون‌های مدارس و همچنین آشنایی دانش آموزان با مفاهیم کاربردی قوانین مدرسه، قبل از ثبت‌نام دانش‌آموزان، آزمونی به شرح زیر برگزار می‌شود. بدیهی است که این آزمون در مرحله اول به صورت پایلوت اجرا شده و دانش‌آموزانی که نمرات بالایی بدست آورند از اولویت ثبت‌نام برخوردار خواهند بود.

لازم به ذکر است که تفکیک جنسیتی در سوالات کاملا رعایت شده و دانش‌آموزان می توانند به راحتی به سوالات پاسخ دهند.

سوالات کاملا پسرانه!


چرا کچل کردن الزامی است؟
الف)چون باعث می شود هنگام دعوا ایمن بمانیم.
ب) چون ناطم می‌تواند با مشاهده شکستگی های کله فرد به سابقه شیطنت وی پی ببر.د
ج) چون محل مناسب پس گردنی راحت تر توسط اولیای مدرسه شناسایی خواهد شد.
د) چون باعث می‌شود تا بین دانش‌آموزان دختر، شناسایی شویم.

چرا دعوا در مدارس ممنوع است؟
الف)چون ممکن است فرد مقصر دربرود.
ب)چون نمی‌شود حساب فرد را کف دستش گذاشت.
ج)چون دلمان خنک نمی شود.
د) چون برخی ناظم‌ها اصولا با برخی از بچه ها لج هستند و هی گیر می دهند.

آیا داشتن لیوان و دستمال شخصی الزامی است؟
الف)این سوال انحرافی است.
ب) خیر
ج)لیوان شاید اما دستمال سوسول بازی است.
د) نه

آیا می‌توانید از دستشویی استفاده کنید؟(لطفا به صورت تشریحی توضیح دهید)

سوالات کاملا دخترانه!


در صورت ممنوع بودن استفاده از رنگ صورتی از چه رنگی استفاده خواهید کرد؟
الف) صورتی
ب) ارغوانی
ج)صورتی صدفی
د) چرا با احساسات دانش‌آموزان بازی می‌شود.

وسایل شخصی مورد نیاز در مدرسه را نام ببرید؟
الف) میز شخصی
ب)معلم شخصی
ج) کلاس شخصی
د) مشاور شخصی

چگونه می توان در مدرسه دستشویی رفت؟
الف) نمی شود.
ب) چون صابون ندارد ما نمی‌رویم.
ج) مگر کسی در مدرسه دستشویی می‌رود؟
د) این سوال انحرافی است.

وسایلی که نباید به مدرسه بیاورید را نام ببرید؟
الف) آدرس شوی لباس خانه مان.
ب)سی دی رقص ...
ج) موچین و چک پول
د)موبایل و سوییچ ماشین

بدیهی است که بعد از این آزمون مصاحبه حضوری با حضور اولیای دانش‌آموزان برگزار می‌شود که به دلایلی تعیین‌کننده‌تر خواهد بود...