بچه‌زرافه هفت‌روزه‌ای است که در قدیمی‌ترین باغ‌وحش جهان یعنی باغ‌وحش وین متولد شده است. این بچه‌زرافه از گونه راثچیلد، بلندترین نوع زرافه‌ها است که به جای ۲ شاخ، ۵ شاخ دارد!

به گزارش دیسکاوری، هفت روز پیش، مادر این زرافه که لیدی‌ریتا نام دارد، او را در حالت ایستاده به دنیا آورد. آروشا لحظاتی پس از سقوط ۱.۸ متری روی پاهای خود ایستاد و توانست پابه‌پای پدر و مادرش حرکت کند. ارتفاع این بچه‌زرافه در زمان تولد ۱۷۰ سانتی‌متر و وزنش ۲۷ کیلوگرم بود.

زرافه‌های راثچیلد که به زرافه اوگاندایی یا بارینگو نیز مشهورند، بلندترین نوع از ۹ گونه زرافه‌های آفریقا هستند که ارتفاعشان به بیش از ۶ متر می‌رسد و در حال حاضر تنها ۲۵۰۰ قطعه از آنها روی زمین باقی مانده است. زرافه راثچیلد که لقب بلندترین پستاندار روی زمین را یدک می‌کشد، هم‌چنین تنها گونه زرافه است که روی پاهایش خال ندارد و به جای ۲ شاخ، ۵ شاخ روی سرش دارد!