به گزارش خبرنگار برنا یکی از ابزارهای قدرتمند سایت‌های اینترنتی تبلیغات برای فروش محصولات و اقلام مختلف است. در این بازار که همه چیز از شیر مرغ تا جان آدمیزاد برای خرید پیدا می شود، فروش محصولات فرهنگی از جمله کتاب، هم معمول است. کتاب‌های روانشناسی، ادبیات و آموزش زبان بیشتر برای فروش عرضه می‌شوند.

اگر به سایت‌های مجازی که در کنار فروش سایر اقلام، کتاب هم می فروشند سری بزنید متوجه می شوید که برای خرید یک کتاب روانشناسی معمولی باید در حدود 7 تا 10 هزار تومان هزینه کنید و برای خرید کتاب‌های شعر در حدود 10 تا 15 هزار تومان باید بپردازید! 

این در حالی است که این فروشگاه‌ها محصولات فرهنگی دیگری که شامل سی دی های فیلم های خارجی وارداتی است را بسیار ارزان قیمت و با تبلیغات دل فریب تر در اختیار مخاطب می گذارند. بنا بر گزارش خبرنگار برنا برای خرید فیلم‌های ممنوعه به روز کافی است مبلغی در حدود 15 تا 18 هزار تومان هزینه کنید و 55 تا 101 فیلم ممنوعه را با پست جلوی در خانه دریافت کنید. 

تقابل  ضعیف محصولات فرهنگی داخلی با محصولات خارجی وارداتی در این سایت ها آنقدر محسوس است که با نگاهی اجمالی می توان به آن پی برد و دور از انتظار نیست ک مخاطب بنا به هزینه های ارائه شده به محصولات خارجی روی آورد. مساله ای که اگر به آن توجهی نشود در آینده ای دور بر فرهنگ جامعه داغی تازه بر جای خواهد گذاشت.