باشگاه جوانی برنا/  نامزدم پس از جلسه بله برون، به این دلیل که با رفتن به ماه عسل مخالفت کردم، پاسخ منفی داد. آیا این مساله می‌تواند دلیل قانع کننده‌ای برای پاسخ منفی باشد؟

در عین حال که شرایط همتایی بین دختر و پسر برای ازدواج ضرورت دارد و نباید براساس ظواهر و پررنگ شدن برخی عوامل از جمله زیبایی، پول، شغل، موقعیت اجتماعی و... پاسخ مثبت داد، پاسخ منفی به علل واهی و غیرمنطقی نیز در صورت وجود شرایط مطلوب نسبی(70 درصد) درست نیست.

پاسخ رد به علت مخالفت با ماه عسل، اخذ مدرک تحصیلی از دانشگاه غیردولتی، اندکی اختلاف فرهنگی، تضاد در تیم های ورزشی، اختلاف در خواننده یا هنرپیشه مورد علاقه، اسم نازیبا و... منطقی نیست.

گاهی پاسخ منفی خانم به علت شغل مرد است و شرط پاسخ مثبت را تغییر شغل او قرار می دهد.

اگر شغل او شرافتمند است، بر تغییر آن از آزاد به دولتی و از فنی به اداری اصرار نکنید؛ زیرا سال ها با چم و خم کار آشنا شده و تغییر شغل، مشکلاتی را برایش فراهم می آورد.برگرفته از کتاب گلبرگ زندگی