هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا پس از عمل جراحی سرطان در کوبا روزانه بخشی از وقت خود را به ورزش کردن اختصاص می‌دهد.