به گزارش خبرگزاری برنا، کودکانی که در اوایل زندگی خود، به مقدار زیادی به بازی می پردازند، زندگی خود را با شروع خوبی آغاز می کنند. این امر در سطوح بسیار به یادگیری و انگیزش آنها کمک می کند.
 
کودکان از راه بازی کردن خودشان را محک می زنند و می فهمند که هستند و چه کارهایی را می توانند انجام دهند؛ به همین دلیل، خودشناسی آنان رشد می کند.
 
بازی های بدنی به کودکان یاری می کند تا برازنده و تندرست باشند و به جسم خود ببالند.در نتیجه، باعث رشد خودباوری و شایستگی در آنها می شوند. شاد و سرگرم بودن، برای بخش های دشوارتر زندگی به ما انرژی می دهد؛ و اینکه تصمیم بگیریم زمان فراغت خود را چطور بگذرانیم، از برخی لحاظ بیانگر این است که ما چگونه فردی هستیم. 

کودکان در همه ی سنین، از جمله در دوران نوجوانی، به بازی نیاز دارند. بازی، موجب تقویت نگرش های " می توانیم انجام دهم" و " می خواهم انجام دهم" به زندگی می شود؛ زیرا به حمایت، پرورش و بهبود خصوصیات زیر، منجر می شود:
 
• کنجکاوی و برانگیختگی و شگفتی ناشی از اکتشاف مختلف

• خلاقیت و انعطاف پذیری، از طریق کندوکاو در خیالات و حل مشکلات
 
• اعتماد به نفس، از راه خودگردانی و ابتکار و به دلیل اینکه آزمایش و خطا، خطری در بر ندارد؛
 
• تمرکز، از راه اشتیاق به " حل شدن" در بازی
 
• همکاری، در نتیجه ی بازی با دیگران، یادگیری انجام کارها به نوبت، و سازش با دیگران