باشگاه جوانی برنا/ اثر Yuriy Kosobukin از اوکراین ،فینالیست مسابقه بین المللی کارتون و و کاریکاتور شیطان در برابر کتاب های مقدس.