به گزارش خبرگزاری برنا، بعضی اشخاص، به دشواری می توانند قبول کنند که موضوعات مختلف ممکن است پیامد چیزهایی باشد که آنها گفته یا انجام داده اند. آنان درباره برخورد خود با احساسات و افکار دیگران، پیش آمدن اختلال و درگیری به عنوان پیامد چیزی یا عقوبت آشکارا بیان شده ای که نتیجه عمل خصمانه خودشان است، فکر نمی کنند.
 
بنابراین برایشان دشوار است که بدانند چگونه خود را برای موفقیت آماده کنند و به واسطه همان توانایی، از قبل بیندیشند و پیش بینی کنند.

اگر نتایج حاصل از کارمان منظم و به‌قاعده باشند، بهتر می توان آنها را درک کرد و به ارزش آنها پی برد و از این رو، آنها هم قابل پیش بینی و هم قابل توضیح خواهند بود.

پذیرفتن پیامد یک رفتار اولین قدم برای اصلاح یک رفتار و اولین قدم برای حرکت به سوی مسوولیت پذیر بودن است. این پذیرش محیط را برای پذیرش دیگران آماده می کند.
 

مثلاً اگر شخصی به ما نگوید که ما وقتی کار خاصی انجام می دهیم او ناراحت می شود، ما نمی توانیم نتیجه این کارمان را درک کنیم. اگر چه کودکان کم سن و سال نمی توانند از پیش فکر چیزی را بکنند، والدین می توانند به این امر توجه کنند و به آرامی و به تدریج، آگاهی فرزندان خود را نسبت به پیامدهای رفتاری آنها افزایش دهند.