به گزارش خبرگزاری برنا، در زندگی هر فرد فراز و نشیب هایی وجود دارد.این فراز و نشیب ها تا وقتی که بیش از اندازه افراطی نباشند،موجب می شود زندگی جالب و چالش انگیز شود.اما زمانهایی نیز وجود دارد که برای یک دوره ی طولانی بی حوصله اید و احساس افسردگی و غمگینی می کنید.

هرگاه فردی به مدت دو هفته یا بیشتر، علائم زیر را تجربه کند، از لحاظ بالینی افسرده است:

1- تغییر در اشتها:آنها یا کم اشتها می شوند و وزن از دست می دهند و یا پر اشتها می شوند و وزنشان زیاد می شود.

2- بی خوابی یا خواب بیش از حد معمول 
 
3- کاهش انرژی و احساس خستگی
 
4- از دست دادن علاقه و احساس لذت نسبت به فعالیتهای لذتبخش گذشته
 
5- احساس بی ارزشی ، خود سرزنشی یا گناه زیاد

6- کاهش توانایی تفکر و تمرکز
 
7- افکار تکراری درباره ی مرگ، افکار خودکشی

از طریق مقیاس زیر می توانید شاخصی از درجه ی افسردگی تقریبی خود را به دست آورید:


1- احساس غمگینی
 
2- احساس افسردگی
 
3- نداشتن امید به آینده
 
4- احساس خستگی
 
5- کم اشتهایی

6- احساس شکست
 
7- افکار خودکشی

8- زیاد گریه کردن

9- اختلال در خواب
 
10-مشکل در تصمیم گیری
 
نمره گذاری:

1=برای من مشکل محسوب نمی شود.
2=گاهی برایم مشکل می شود.
3=تقریباً همیشه برای من مشکل است.

 
اگر نمره ی شما در هر یک از این 10 مورد به طور متوسط 2 یا بیشتر است،احتمالاً شما در حدی افسرده اید که لازم است اقدامی برای مقابله با آن انجام دهید.