باشگاه جوانی برنا/ عطیه ذبیح الله پور،24 ساله و دانشجوی ترم 2 رشته مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی در دانشگاه علم و صنعت است و مدرک کارشناسی اش را هم در همین رشته از همین دانشگاه دریافت کرده است. ارایه کننده پایان نامه"جداسازی میكرو ارگانیسم‌های مولد بیو سورفكتانت" است که به عنوان پایان نامه برترگروه مواد انتخاب شده است.

او درباره موضوع پایان نامه خود به برنا گفت: سورفکتانت ها موادی مثل مایع ظرفشویی هستند که می‌توانند بین آب و روغن سطح تماس ایجاد کنند تا روغن بتواند در آب حل شود و آن را برطرف کند. سعی می کنم برای کاربردهای محیط زیستی آن کاری کنیم که باکتری بتواند این ماده را تولید کند و چون به شکل بیوتکنولوژی تولید می شود به آن بیوسورفکتانت گفته می شود.

ارایه کننده پایان نامه برتر در گروه مواد درباره موارد کاربرد این ماده بیان کرد: کاربرد آن در کاهش کشش سطحی بین آب و روغن است و استفاده های زیادی در صنایع دارد؛ به عنوان مثال برای راحت تر بیرون کشیدن باقی مانده نفتی که به راحتی از مخازن بیرون نمی آید مورد استفاده قرار می گیرد.

تانک های نفتی که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد را به این روش می شود شست و شو داد، البته این اواخر متوجه این موضوع شدم که در پزشکی هم کاربرد دارند؛ نوزادان تازه متولد شده که مشکلات ریوی دارند برای تنفس راحت در سال‌های اول زندگی لازم است کشش سطحی ریه شان کاهش پیدا کند،بنابراین بهترین روش استفاده از این مواد است،چون این مواد به شکل بیولوژیکی تولید می شوند، سازگار تر و برای نوزاد مناسب تر هستند.

وی تصریح کرد: در گذشته روی این موضوع کار شده بود اما در مقایسه ام برای رشد میکروب هایی که این توانایی را دارند، از محیط های مایع و محیط های جامد استفاده کردم و این دو محیط را با یکدیگر مقایسه کردم و این مقایسه می تواند نقطه خاصی در تحقیق و طرحم باشد. طرحم کاربردی نشد اما دانشجویان دیگر دانشگاه علم و صنعت در مقطع کارشناسی روی آن کار می کنند و می خواهند آن را گسترش بدهند.

در حال حاضر روی سیمنار دوره کارشناسی ارشد درباره باکتری هایی که توانایی اکسید کردن آهن را دارند کارمی کنم. از آنجایی که اکسید کردن آهن در صنایع مختلف کاربرد دارد اگر بشود آن را تولید کرد فواید زیادی دارد و در حال مرور بر منابع هستم.

دانشجوی نخبه دانشگاه علم و صنعت در آخر درباره میزان حمایت از پایان نامه‌های برتر بیان کرد: حمایت از پایان نامه‌های برتر فقط در این حد است که بعد از انتخاب از آن تقدیر می کنند. در دانشگاه علم و صنعت فقط استادها از دانشجویان حمایت می کنند و سعی می کنند کارهای دانشجویان در ادامه هم و تکمیل کننده یکدیگر باشد. یعنی اگر هر کسی کاری کند و آن را در همان مرحله رها کند و برود به نتیجه ای نمی رسد و باید باقی دانشجویان کار او را ادامه بدهند. این اتفاق خوبی است که کارها در مرحله اول رها نشود و تکمیل شوند چون اگر طرح ها تکمیل شوند می توانند به مرحله صنعتی شدن برسند.