باشگاه جوانی برنا/

کمونیست بود.

آمده بود پای صحبت یک آخوند، توی آخن آلمان.
 
می‌گفت: « اومدیم آخوند ببینیم بخندیم، بالاخره خودش کلی تفریحه.»

ساعت یازده شب گریه می‌کرد که بحث ادامه داشته باشد.


تا ساعت دو با بهشتی حرف می‌زد. بعد شد پای ثابت سخنرانی هاش.برگرفته از سایت آینده از آن حزب الله