به گزارش خبرگزاری برنا، شاید دو حوزه اصلی زندگی زناشویی، رابطه و وظیفه باشد.
بخش ارتباطات زناشویی شامل پیوند عاطفی دو فرد نسبت به یکدیگر است. مثلا میزان وابستگی آنها، عمق رابطه و یا میزان علاقه و احساسات مثبت و منفی ای که نسبت به هم دارند.

بخش وظیفه در روابط زناشویی به جنبه های عملی رابطه مربوط می شود، نظیر خرج و مخارج، پختن غذا، خانه داری و تربیت فرزندان.

اما وقتی در این دو بخش مشکلی پیش بیاید چگونه با آن روبرو می شوید؟

برای مثال در قسمت پیوند و رابطه، زنی را در نظر بگیرید که اصرار می ورزد که شوهرش، تمام وقت خود را صرف او کند و یا با او باشد. این چنین زنی گویا با خود خواهی، بردگی می کارد و در عوض شوهراو خشم، گناه و فقدان آزادی برداشت می کند.

اما در قسمت وظیفه زندگی چه؟!

شوهری را در نظر بگیرید که اسراف می کند، در حالی که زن عواقب آن را با بدست آوردن کار یا خست در غذا و سایر حوایج زندگی برداشت می کند تا بودجه خانواده را متعادل کند. یا زنی که خانه داری شلخته وار می کارد، در حالی که همسرش در خانه، ناراحتی برداشت می کند.

قانون کاشت و برداشت

یکی از قوانین مهم زندگی، قانون کاشت و برداشت است و معنای ساده ای دارد، اعمال ما پیامد هایی به همراه دارد.


مشکل در تمام موارد یکسان است" آنکه مشکل دارد با پیامد مشکل خود روبرو نمی شود" یعنی قانون کاشت و برداشت به درستی رعایت نمی شود. یکی می کارد و دیگری برداشت می کند. در این چنین وضعیتی زندگی زناشویی تغییر نمی کند. در این شرایط کم کاری یک فرد را دیگری به دوش می کشد و فرد کم کار با پیامد طبیعی رفتار خود روبرو نمی شود.

چه باید بکنیم؟!

آنچه رابطه زناشویی را از دیگر روابط متمایز می کند، رابطه عمیقی است که بین دو نفر برقرار می شود. در این نوع رابطه مرزهای فردی به نفع روابط زوجی تغییر پیدا می کند. در این زمان وقتی یکی از زوجین دچار مشکل می شود دیگری بر اساس علاقه و یا اجبار عقب نشینی می کند و وظیفه دیگری را به دوش می کشد.

اما به دوش کشیدن وظیفه دیگری و یا کنار آمدن در بعضی شرایط کار ساز است و اگر تبدیل به یک قاعده شود باعث تقویت رفتار ناپسند از سوی یکی از زوجین می شود.
 
آنچه زوجین به آن نیاز دارند مرزهای مشخص در روابط بین فردی است. مرزها و قوانینی که هر فرد را با پیامد رفتارش روبرو کند. برای مثال وقتی شوهری بداخلاقی می کند زن با فاصله گرفتن و بیان دلیل این فاصله( به خاطر بداخلاقیت است که فاصله گرفته ام) شوهر را با پیامد رفتارش روبرو می کند.

و یا زن شلخته ای که همسرش هنگام مهمانی کمکی در مورد تمیز کردن منزل به او نمی کند او را با عواقب رفتارش روبرو می کند.
 
بسیاری از همسران از سر دلسوزی و علاقه طرف مقابل را با نتیجه رفتارش روبرو نمی کنند و یا بسیارند والدینی که نمی گذارند فرزندشان با پیامد رفتار ناپسند خود روبرو شود. این نوع دلسوزی در بلند مدت به ضرر افراد است. در واقع بایستی گفت گاهی دوستی خاله خرسی است.

روبرو کردن دیگران با پیامد رفتارشان نشانه ای از عشق و علاقه است، چرا که در این صورت باعث اصلاح دیگران می شویم.