به گزارش خبرگزاری برنا، وقتی نظر و خواست 2 فرد در یک موضوع خاص به تعارض می رسد، باید راهی پیدا کرد که هر 2 نفر را راضی کند.

بیشتر اوقات افراد به مشکلات در قالب راه حل های متضاد فکر می کنند که یا باید من در آن پیروز شوم و یا دیگری پیروز شود و راه سومی وجود ندارد.

گاهی بین علایق 2 نفر، تضاد وجود دارد.

مثال زیر را در نظر بگیرید:

2 نفر که در اتاق خفه ای در کتابخانه کار می کنند، یکی از آنها می خواهد پنجره را باز کند و دیگری می خواهد پنجره بسته باشد.
 
در حل مشکل، اول آن را در قالب نیازها توصیف کنید. یعنی همدلانه به حرف های هم گوش دهید و صحبت های خود را به وضوح بیان کنید تا نیازهای یکدیگر را درک کنید.

برای انجام این کار بین اهداف و وسایل تفاوت قائل شوید؛ مثلاً در مثال بالا باز یا بسته بودن پنجره وسیله ای است برا ی هدفِ "هوای تازه بیشتر" یا "دوری از باد سرد به دلیل سرماخوردگی".

فشار ناشی از تعارض گاهی باعث می شود تا افراد نیازهای واقعی خود را نتوانند بیان کنند یا به حرف فرد مقابل گوش دهند... اما به هر حال بسیار مهم است که نیازهای طرف مقابل را درک کنید و در عین حال با شهامت نیازهای خود را نیز بیان کنید.

با تعریف مجدد مشکل، در قالب نیازها، می توان راه حل های دیگری غیر از چیزی که در ابتدا هر 2 نفر بر روی آن تأکید دارند، پیدا کرد. کشف راه های جدید باعث رضایت طرفین می شود. در مثال موجود، راه دیگر می تواند باز کردن پنجره اتاق مجاور باشد.