به گزارش خبرگزاری برنا از خوزستان ، رسول صالحی با اشاره به فرا رسیدن 17 مرداد – روز خبرنگار – گفت : جنایتكاران طالبان هرگز گمان نمی كردند كه تعصب و جهلشان در به شهادت رساندن محمود صارمی ، منجر به رویش فرهنگی شود كه امروز شاخص حركت مجموعه عظیم رسانه های متعهد كشورمان باشد.

وی جامعه رسانه ای كشور را مدعی اخلاق و فرهنگ و پرچمدار تعهد در عرصه اطلاع رسانی و عصر ارتباطات دانست و گفت: روح و اندیشه بشر بیش از جسم او، زخم خورده بنگاههای خبری غرب است كه می كوشند سلطه و جنایت سردمداران خود را در قالب عناوین عوام فریبانه دموكراسی و دفاع از حقوق بشر توجیه كنند.

رییس روابط عمومی استانداری خوزستان حقیقت را حلقه مفقوده رسانه های غربی دانست و گفت : استفاده ابزاری از واقعیات جهت دروغ پراكنی ، القاء یاس و ناامیدی و تشویش اذهان مخاطبان شیوه نخ نما شده رسانه های بیگانه است تا بدین طریق حركت عظیم ملت مسلمان ایران را متوقف نمایند.

صالحی با تاكید بر نقش حساس رسانه های كشورمان در شناسایی دقیق و به موقع حركت بنگاههای تبلیغاتی و رسانه ای دشمن گفت: رسانه های كشورمان بویژه خبرنگاران بصیر و شجاع باید ابتكار تهاجم و حمله به ارزشهای نظام سلطه را به دست گیرند و از حالت تدافعی در جنگ نرم خارج شوند.

وی درادامه به جایگاه مهم خبرنگاران در توسعه و پیشرفت استانمان اشاره كرد و گفت : درك صحیح این جایگاه و از سوی دیگر برنامه ریزی دقیق و مدون برای حمایت از این قشر تلاشگر می تواند استان را در دستیابی به اهداف چشم انداز ترسیم شده برای عمران و آبادانی یاری كند.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان خوزستان ، خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را بویژه در دولت های نهم و دهم بسیار چشمگیر دانست و گفت : بخشی از موفقیت های حاصل شده مدیون تلاش كسانیست كه 17 مرداد مزین به نامشان است.

وی ضمن تاكید بر نقش آفرینی بیشتر رسانه های استان در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خوزستان گفت: انتظار می رود تا خبرنگاران استانمان بادقت نظر و دلسوزی مطالبات شهروندان عزیز خوزستانی را پیگیری كنند.

رییس روابط عمومی استانداری خوزستان افزود : در چنین فضایی كه خواست و نیاز به حق شهروندان خوزستانی به دغدغه اصلی رسانه های استانمان تبدیل می شود ، مسئولان نیز وظیفه خود می دانند بدون هرگونه جنجال تبلیغاتی پاسخگوی افكار عمومی باشند.

صالحی در پایان ضمن تبریك فرا رسیدن روز خبرنگار بر تعامل مثبت و دو سویه رسانه های استانمان با روابط عمومی ها تصریح كرد و گفت : مجموعه روابط عمومی های استان خوزستان خصوصا روابط عمومی استانداری حمایت از خبرنگاران پر تلاش و خستگی ناپذیر استانمان را وظیفه خود دانسته و می كوشند تا سطح این ارتباطات را روز به روز تقویت كنند.