سخنگوی شورای صنفی نمایش از تأیید طرح نیكی كریمی در این شورا خبر داد.

سخنگوی شورای صنفی نمایش گفت: در جلسه امروز شورای صنفی طرح ارایه شده به شورا مبنی بر حضور خانم نیكی كریمی بازیگر و كارگردان فیلم سینمایی «سوت پایان» در سینماها تایید شد.

بنا بر گزارش فارس وی در ادامه گفت: نیكی كریمی از این پس در سینماهای جنوب شهر نیز حاضر خواهد شد . ایشان با ارایه تبلیغات فیلم «سوت پایان» به مخاطبان و علاقمندان سینما همچنین با حضور در گیشه سینماها و فروش بلیت به فروش فیلم و رونق بخشیدن به سینمای ایران كمک خواهند كرد. اولین حضور ایشان در سینماهای جنوب شهر با حضور در سینما ماندانا آغاز خواهد شد.