به گزارش برنا زهرا امین مجد عضو هیات عملی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان با بیان اینکه مشاوران خانواده شبکه فارسی وان را شبکه خیانت می‌نامند چون سعی دارد مساله خیانت در خانواده را نهادینه و تئوریزه کند تصریح کرد:رسانه ای شدن و الگو پذیری خانواده ها تاثیر بسیاری در حوزه تربیت بویژه تربیت جنسی فرزندان داشته است. در مدل جدید خانواده،خانواده‌ها الگوهای اخلاق جنسی غربی را دریافت می کند. در این الگوها افراد بصورت حداکثری مجاز به تامین نیازهای جنسی خود هستند و تامین نیازهای جنسی به هیچ شکلی غیر اخلاقی نیست. بویژه در دوران پیش از ازدواج که افراد آزاد محسوب می شوند، مجاز به تامین همه نیازهای جنسی خود هستید و پای مساله خیانت در عشق هم مطرح نیست. 

این مدرس حوزه و دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار برنا ادامه داد: هیچ حریم و مرزی هم در این مورد وجود ندارد. رسانه ها افراد را تحریک می کنند و افراد راسخ هستند که حق دارند به نیاز جنسی خود توجه کنند. غیر از این مورد سینگنال ها و پیام های متعددی را به افراد منتقل می کنند و مرتب شاهد هستیم که در رسانه ها؛ شبکه های پورنو که مستقیم پیام های جنسی را به افراد منتقل می کنند و رسانه هایی که از طریق بردن فرد تا مرز تحریک یا ارضاء و بعد رها کردن او پیش می روند،پیام هایی را به افراد منتقل می کنند. در همه فیلم و سریال‌های غربی چنین صحنه هایی قابل مشاهده است که افراد را به مرز تخیل جنسی پیش می برند.

وی تصریح کرد: فرد به سوی تامین این نیاز می رود و شاید نیاز او با دیدن تامین نشود و این موضوع آسیب های دیگری مثل بی بندوباری جنسی، پیدا کردن شریک جنسی، بی حیایی و بی عفتی در همه سطوح و نداشتن حد و مرز برای نظامی مثل خانواده را در پی دارد و بعد قضیه فروپاشی خانواده در غرب که اساس آن برون همسری در خارج از خانه است، در ایران مجدد تکرار خواهد شد.


گفت‌و گوی مشروح برنا با زهرا امین مجد، عضو هیات عملی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان را اینجا مشاهده کنید.