باشگاه جوانی برنا/پوستر2مین جشنواره بین المللی کارتون مقاوم سازی.