به گزارش سرویس باشگاه جوانی برنا، برنامه شب گذشته «ماه عسل»، میزبان زوج جوانی بود که خانم خانه دچار بیماری ام اس بود و همسر این فرد با اطلاع از وجود این بیماری درخواست ازدواج با وی را داده بود.

همسر این فرد در بخش هایی از صحبت خود گفت: خانمم خیلی سعی کرد تا من را از ازدواج منصرف کند؛ من در صحبت با دوستان خود یک جمله همسرم را از صحبت های روز خواستگاری نقل می کنم او برای نشان دادن عمق بیماری خود و منصرف کردنم به من گفت:« تو نمی فهمی لعنتی که این بیماری چیه.»

بنا بر این گزارش در این برنامه به نحوه آشنایی،چگونگی پیشرفت این بیماری و تاثیر آن بر زندگی این زوج جوان پرداخته شد.

فیلم این خبر را می‌توانید اینجا ببینید.