ماموران پلیس پایتخت در طرحی ضربتی مناطقی از غرب تهران را از دستگاه‌های گیرنده ماهواره پاكسازی و افرادی را كه مجددا نسبت به نصب دیش ماهواره اقدام كرده بودند، به مراجع قضایی معرفی كردند.

به گزارش ایسنا در این عملیات، ماموران پلیس با به همراه داشتن حكم قضایی ضمن ورود به پشت بام منازل و جمع‌آوری دیش‌های ماهواره، در منطقه اكباتان با عملیات «راپل» نسبت به جمع‌آوری دیش‌هایی كه در طبقات این مجتمع‌ها در منظر عموم قرار داشت اقدام كردند.ماموران پلیس پایتخت همچنین در مناطقی كه طرح جمع‌آوری دیش‌های ماهواره در آنجا اجرا شده بود ولی مالكان نسبت به نصب مجدد اقدام كرده بودند ضمن جمع‌آوری دیش‌ها، با حكم قضایی به منازل این افراد ورود كرده و دستگاه‌های گیرنده را نیز جمع‌آوری كردند. از سوی دیگر تعدادی از متخلفان در این خصوص به مراجع قضایی معرفی شدند.


به گزارش ایسنا، پیشتر پلیس هشدار داده بود كه افرادی كه پیش‌تر دیش‌های ماهواره‌شان جمع شده ولی مجددا نسبت به نصب دیش اقدام كرده كنند به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

اجرای این طرح در ادامه طرح‌های امنیت اجتماعی در حال انجام است و با اقدامات صورت گرفته و طرح ضربتی پلیس، مناطقی از غرب تهران از دیش‌های ماهواره و دستگاه‌های گیرنده پاكسازی شد.
بر اساس اعلام پلیس، اجرای این طرح از روز شنبه در سایر مناطق تهران نیز آغاز خواهد شد.