باشگاه جوانی برنا/اثر دورو آکسینته از رومانی؛جایزه ویژه 7مین جشنواره بین المللی کارتون سولین کرواسی.