تصاویر زیر صحنه‌هایی از مراسم عبادت و دعای بوداییان شهر "لهاسا" در تبت چین است. مردم این منطقه برای دعا خواندن، بر روی زمین دراز می‌کشند.

تبت سرزمین مقدس بودائیان در آسیای مرکزی است که ارتفاع متوسط آن از سطح دریا حدود ۴۹۰۰ متر می‌باشد و رشته کوههای هیمالیا نیز در این سرزمین قرار دارد. پایتخت سنتی تبت، شهر لهاسا است که اکنون مرکز استان تبت چین است. گفتنی است که هم اکنون این سرزمین تحت اشغال کشور چین است.

مردم تبت مردم فقیری هستند و کشاورزی در آب و هوای آن جوابگوی جمعیت زیاد نیست. منطقه تبت با وجود وسعت زیادش دارای جمعیت کمی می‌باشد.