باشگاه جوانی برنا/ درخت‌ها مهربان‌ترین‌ مخلوقات خدا هستند؛ موجوداتی زنده که با سکوت‌شان از سایه و میوه‌ها‌شان برای دیگر موجودات دریغ نمی‌کنند.

پیرترین درخت!
بیشترین عمری که برای یک درخت به ثبت رسیده است 5200 سال است که مربوط به یک درخت کاج است. این درخت در سال 1963 در آمریکا بریده شد؛ گرچه تعداد حلقه‌های روی تنه‌ی این درخت 4867 بود اما چون این درخت در محیط نامناسبی رشد می‌کرده است، شرایط بد، رشد آن را کند کرده بوده است و نهایتا سن واقعی درخت 5200 سال تخمین زده شد.

چند نوع میوه روی یک درخت؟
رکورد جهانی بیشترین انواع میوه از یک درخت، پنج میوه است. روی این درخت، میوه‌های زردآلو، آلبالو، شلیل، آلو و هلو روییده‌اند. این درخت توسط لوییس کاراسکو در سال 2000 در سانتیاگو در میان رکورد‌های گینس به ثبت رسید.


بیشترین چراغ روی درخت کریسمس!
رکورد بیشترین چراغ وصل شده به درخت کریسمس که همزمان با هم روشن شوند 150 هزار لامپ است که در کلیسای شهر کلن آلمان در سال 2006 رونمایی شد. البته باید این لامپ‌ها را زود خاموش کرده‌ باشند چون مصرف برق برای آن بسیار زیاد است!

بزرگترین درخت پیوندی!
بزرگترین درختی که پیوند زده شد، یک درخت بلوط بود که 180 سال سن داشت و ارتفاع آن 67/17 و عرض آن 6/31 متر بود. این درخت 220 شاخه داشت و و وزن آن هم 5/415 تن بود. این درخت 20 ژانویه سال 2004 در آمریکا پیوند زده شد.***