باشگاه جوانی برنا/نوشتار این عکس‌ها برداشت شخصی است و هیچ ربطی به اشخاص نداشته و ندارد.- بفرمایید یک سفره‌ای این وسط پهن است یک جایزه هم به شما می‌رسد- شرمنده اخلاق ورزشکاری همه، لطفا یک تندیس هم به من بدین!- تورو خدا این حرفا چیه؟راضی به زحمت شما نبودیم یک کم بگیر بالاتر همه جایزه ام را ببینن!به نظر شما این فرد به چه کسی ادای احترام می‌کند؟
الف) خورزوخان
ب)مرد نامرئی
ج)امیرحسین نخعی
د)تصویر شخص موردنظر با فتوشاپ پاک شده است- بلندتر بخون حال این آقایون را بگیریم!وا خاک عالم یه جایزه می خوان بدن این اداها چیه آخه؟- دیدم نزدیک اول مهر است گفتم یه یادی هم از گذشته‌ها بکنیم !کیفه سبکه خوب تکون نمی‌خوره