به گزارش خبرگزاری برنا، مهدی گلجان مدیرعامل بنیاد اندیشه اسلامی روز جمعه، 25 شهریورماه از مرکز اسلامی مسکو، انتشارات مدینه و کتاب اسلامی بازدید به عمل آورد.

در این دیدار «دمیرف» معاون شورای مفتیان مسلمانان مسکو که ریاست انتشارات مدینه را نیز بر عهده دارد و مدیر عامل بنیاد اندیشه اسلامی ضمن معرفی مراکز خود و همچنین نشریات خود راهکارهای همکاری مشترک را بررسی کردند.

طی این نشست با پیشنهاد مدیرعامل بنیاد اندیشه اسلامی مبنی بر انتشار نشریه‌ای تحت عنوان «بیداری اسلامی» توافق و تفاهم لازم صورت پذیرفت.

دمیرف بر حرکت بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی تاکید و بیان داشت: امیدوارم این حرکت‌ها بتوانند اصالت و اهداف عالیه خود را حفظ کرده و به نتایج خود که همانا تحقق بیداری امت اسلامی است نائل شوند.

وی تصریح کرد: دست‌هایی در کارند تا نگذارند این حرکت‌ها به بیداری اسلامی و تحقق آرمانهای اصیل خود نائل شوند.

مرکز اسلامی مسکو که زیر نظر رئیس شورای مفتیان مسلمان مسکو «راویل عین الدین» اداره می‌شود؛ دارای دو انتشارات به نام های کتاب اسلامی و مدینه و نشریات اسلامی متعددی از جمله نشریه «مناره اسلام» را منتشر می‌کند.

در پایان این دیدار که با حضور طباطبایی معاون رایزنی فرهنگی، جان الله کریمی و رینارد سین کین معاون انتشارات کتاب اسلامی انجام شد، در نماز جمعه شهر مسکو شرکت کردند.