به گزارش خبرنگار برنا، طبق جدیدترین تحقیقات زمانی که جوانان کشیدن سیگار را ترک می کنند از نظر شخصیتی بهبود می یابند و پیشرفت می کنند.

به گفته آندرو لیتل فیلد، دانشجو دکترای و عضو هیات علمی دانشگاه میسوری، داده ها نشان داده اند که کشیدن سیگار در جوانان امری تکانه ای است. این گفته به این معنا است که جوانان 18 سال به بالا رفتارهایی بدون دوراندیشی انجام می دهند و پاداش های زودهنگام و مورد علاقه را در مقابل نتایج منفی بلند مدت به جان می خرند.

ممکن است آن ها بگویند" می دونم که کشیدن سیگار برایم خوب نیست، اما باید حتماً بکشم"

اگرچه افراد زیادی یافت می شوند که با کاهش تکانه همچنان به کشیدن سیگار ادامه می دهند، اما اگر هدف ما تلاش بر ضد سیگار کشیدن است بایستی با تکانه ای بودن مقابله کنیم.

محققین دانشگاه میسوری، افراد 18 تا 35 ساله ای که اکنون ترک کرده اند را مقایسه کردند.آن ها متوجه شدند کسانی که سیگار می کشند در دو صفت در دوره جوانی نمره بالایی داشته اند.

تکانه ای بودن: فعالیت کردن بدون فکر کردن

روان رنجوری
: از نظر هیجانی در بیشتر اوقات منفی و مضطرب بودن

همچنین کسانی که تکانه ای و دارای روان رنجور تر بودند، گرایش بیشتری به فعالیت های زیان آور مانند سیگار کشیدن داشتند.

گرچه لیتل فیلد دریافت کسانی که سیگار را ترک کرده اند، کاهش شدیدی در تکانه و روان رنجوری از 18 تا 25 سالگی به بعد نشان داده اند.

لیتل فیلد همچنان بیان داشت که سیگاری ها در سن 18 سالگی تکانه ای تر از افراد غیر سیگاری بودند و کسانی که گرایش به ترک نشان داده اند، شیب تندتری در کاهش تکانه در سنین 18 تا 25 داشته اند.

اگرچه باید در نظر داشت به موازات افزایش سن و ادامه پیدا کردن سیگار، سیگار کشیدن جزئی از الگوهای معمول رفتاری می شود و کمتر نشان از تکانه دارد.


برانگیزاننده های سیگار کشیدن در سال های بالاتر عمر، عادت، هوس، از دست دادن کنترل و تحمل، نشانه های وابستگی به سیگار هستند و به عنوان ویژگی های مستقل شخصیتی ظهور پیدا می کنند.

در انتها لیتل فیلد، بیان داشت که صرف نظر از شواهد موجود در این تحقیق، استفاده از مواد مخدر همچنان یک گره پیچیده بین علل ژنتیک و عوامل محیطی است.