به گزارش خبرنگار برنا، فاز اول بزرگترین پروژه آب رسانی اردوهای جهادی سازمان بسیج سازندگی در روستای «کنس‌لو» در استان مازندران شهرستان بابل با حضور دانشجویان جهادی، اهالی روستا و اصحاب رسانه افتتاح شد.

گفتنی است؛ روستای «کنس‌لو» دارای آب شرب نبوده و دانشجویان بسیجی دانشگاه علمی-کاربردی تهران با حفر زمین و لوله‌کشی آب به مساحت 5 کیلومتر از سرچشمه اصلی تا روستا، آب شرب را به این منطقه هدایت کردند.

بنا بر این گزارش اصحاب رسانه در دومین کاروان "اصحاب رسانه، یادمان جهادگر شهید، مهدی رجب بیگی" به انعکاس دستاوردهای سازمان بسیج سازندگی در شهرستان بابل پرداختند.

گفتنی است؛ قرار است فاز نهایی بزرگترین طرح آبرسانی اردوهای جهادی با مسافت 10 کیلومتر و با حضور سردار خراسانی در روستای افراسی در ظهر روز دوشنبه 90.6.28 افتتاح شود.