باشگاه جوانی برنا/ تصاویر منتشر شده از  جلسه غیر علنی گذشته مجلس شورای اسلامی سبب شد تا دوباره بازار شایعات داغ شده و عده ای نیز در ابهام فرو روند.
لذا به جهت درخواست خیل کثیری از علاقمندان تیم کارشناسی سوالاتی را طراحی کرده تا کمک شایانی به این افراد کرده باشد.
بدیهی است کلیه علاقمندان می‌توانند در این آزمون شرکت کنند!این افراد بی‌صبرانه منتظر چه کسی یا چه چیزی هستند؟
الف)اختلاس‌کنندگان
ب)دوستان و آشنایان
ج) عروس و داماد
د) فرش قرمزچه چیز باعث تعجب این نمایندگان شده است؟
الف)اختلاس 3هزار میلیاردی
ب)حضور خبرنگاران در جلسه غیر علنی مجلس
ج)آشنا بودن یکی از حضار
د) حضور یک فرد مهمپشت این درها چه رویدادی در جریان است؟
الف)مراسم آیینی سیزده‌به‌در برای بررسی نقاط ضعف‌
ب)ولیمه یکی از نمایندگان
ج) مچ‌گیری
د) بررسی یک رویداد مهماین برگه در دستان این فرد چیست؟
الف)کارت تلفن برای تماس‌های ضروری
ب)بن کارت خرید از یک فروشگاه زنجیره‌ای
ج)لیست لو رفته مفسدان اقتصادی
د)آدرس خانه و محل کار داماد برای انجام تحقیقات ضروری
این تصویرنشان‌دهنده چه واقعیتی است؟
الف)جلسه مهم نیست
ب)جلسه کسل کننده است
ج)مباحث بیرون از جلسه مهم‌تر است
د) نمایندگان حق هواخوری دارند