به گزارش خبرنگار برنا سید مهدی رحمتی در برنامه پارک ملت با اشاره به تصویر منفی که از بازیکنان در رسانه ها نشان داده می شود گفت: در یکی از سریال ها نشان داده شد که بازیکنی با مردی تصادف کرده و از صحنه تصادف فرار می کند از آن زمان دید مردم  نسبت به ستاره های فوتبال منفی شد.
 
وی افزود: در چند وقت اخیر تصویری که از من نشان می دهند تصویر بازیکنی پولکی  است در صورتی که من پیشنهادی بالغ بر 4 برابر سقف قرارداد داشتم اما نپذیرفتم همچنین پیشنهاد یک میلیارد و 600 میلیونی تومانی که بخاطر بازی در یک تیم ایرانی به من شد رد کردم.

فیلم این خبر را اینجا ببینید.