باشگاه جوانی برنا/ "یاسر حسینی" مشاور جوان فرمانداری کرمانشاه است و با وجود این که بیست و سه سال بیشتر ندارد اما دو سال به به عنوان مشاور جوان فعالیت می کند.

از تاثیر مشاوران جوان در عملکرد سازمان ها و نهاد ها که می پرسی می گوید: فکر جوان روح تازه ای به بدنه مدیریتی دولت تزریق می کند و این روح جوان، باعث بهتر شدن نحوه مدیریت سازمان ها و نهادها می شود و روح جوانی را در مدیریت کشور خواهد دمید.

در مورد طرح ها و ایده های گروه مشاوران جوان استانداری کرمانشاه توضیح می دهد: طرحی به نام "پیوند مهر" داریم که درباره ازدواج جوانان و مشاوره قبل، حین و بعد از ازدواج فعالیت می کند و قرار است در دور بعدی سفرهای استانی بودجه ای برای آن در نظر گرفته شود. این طرح در قالب کانونی به نام "پیوند مهر" به جوانان مشاوره رایگان ارائه می دهد و فعلا در کرمانشاه فعالیت می کند. قرار است به زودی شعب شهرستان ها هم دایر شود. طرح دیگری هم برای سازماندهی اوقات فراغت داریم.

این مشاور جوان درباره نحوه ارتباط جوانان با این گروه می گوید:هر کسی که ایده ای داشته باشد می تواند در جلسات شرکت کند.

اخیرا هم جوانانی در روستاها به عنوان رابط جوان با استانداری انتخاب شده اند. به طوری که حتی در دورترین روستاها و حتی در نقطه صفر مرزی هم فرمانداری یک نماینده جوان دارد که مشکلات، ایده ها و نظرات مردم روستا را انتقال می دهد. این طرح خیلی موثر بوده و حتی بارها مشاوران به روستاها سفر کردند تا مشکلات را پیگیری کنند.

یاسر حسینی در آخر می گوید: جوانان امروز، جوانانی با فکر و بصیرت هستند که توجه به فکر و ایده آنها باعث پیشرفت می شود.


***