به گزارش سرویس استان های برنا، به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، سعید مجید موسوی تاکید کرد: پس از پایان این تاریخ برای کشاورزانی که درخواست خود را ثبت نکرده اند، سهمیه سوخت در نظر گرفته نمی شود.

وی گفت: با پیگیری های به عمل آمده تاکنون 41 میلیون لیتر سوخت به بخش های مختلف کشاورزی استان اختصاص داده شده است.