به گزارش خبرنگار اندیشه برنا، در ادامه سلسله نشست‌های حوزه فلسفه سرای اهل قلم اینبار نشست بررسی رئوس کلی اندیشه (سقراط کیست) چهارشنبه 29 دی برگزار می‌شود.

بنا بر این گزارش این نشست با حضور شهین اعوانی معاون علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه و علی‌محمد صابری استاد دانشگاه برگزار خواهد شد.

نشست بررسی رئوس کلی اندیشه (سقراط کیست) از ساعت 16/30 تا 18/30 در سرای اهل قلم به آدرس خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر شماره 2 برگزار می‌شود.