باشگاه جوانی برنا/ برای موفقیت در کار اقتصادی و البته کارهای گروهی اقتصادی رعایت چه مواردی مهم است؟

سینا جویاییان، مدیر منتخب جشنواره ملی تولید کنندگان جوان:برای شروع کار، داشتن سرمایه مهم نیست. مهم این است که گاهی اوقات افراد می توانند از اعتبار دیگران استفاده کنند یا اگر خودشان دارای اعتبار هستند، از اعتبار خود استفاده کنند.البته تجربه می گوید معمولا افراد از اعتبار خودشان استفاده می کنند.


بعد باید معیارهایی برای خودشان تعریف کنند و طبق آن پیش بروند.یعنی هدف هایی تعیین کنند و در پی این باشند که به آن برسند. 


در ابتدا دوره های آموزشی را کامل گذراندم. یعنی در ابتدای کار باید از نظر علمی خودت را بالا بکشی و بعد دنبال کسب تجربه بروی.

در کارهای مدیریتی صرفه جویی مهم است. اگر بتوانی صرفه جویی کنی می توانی به موفقیت برسی.

درکار گروهی باید تقسیم کار صورت بگیرد و به این شکل نباشد که همه کارها به عهده یک نفر باشد. اگر کارها بین افراد تقسیم شود، نتیجه کار بهتر خواهد بود.
 
در کنار تقسیم کار، برنامه ریزی و مشخص کردن ساعتی در یکی از روزهای هفته برای برگزاری جلسه و هم فکری بین اعضا هم مهم است.

اساس کار گروهی بر پایه اعتماد است. یعنی قبل از اینکه گروه شکل بگیرد، افراد باید به یکدیگر اعتماد داشته باشند.***