به گزارش خبرنگار «نیمرخ» برنا، بسیاری از مردم به هنگام رویارویی با افراد معلول دچار احساس ناراحتی می‌شوند. در بسیاری از موارد این ناراحتی‌ها ریشه در عدم تجربه ارتباط با افراد معلول و گم کردن دست و پای خود به دلیل عدم آگاهی از چگونه رفتار کردن و چگونه حرف زدن دارد.

اختلالات شنوایی

- وقتی با فردی برخورد کردید که ترجیح می‌دهد با شما از طریق لب خوانی صحبت کند، یک مکان روشن و آرام را انتخاب کنید.

- مستقیماً به صورت فرد مقابل نگاه کنید. با صدا و سرعت معمولی به صحبت خود ادامه دهید.

- به هنگام مواجهه با مشکل به جای تکرار جملات قبلی شکل جملات را تغییر دهید.

- مواظب باشید دهانتان پنهان نشده باشد و به این طرف و آن طرف نگاه نکنید.

- در صورت لزوم با نوشتن بر روی یک برگه با هم حرف بزنید.

- وقتی مترجم حضور دارد به صورت طرف مقابل نگاه کنید و خیلی عادی حرف بزنید.

- در حضور مترجم از جمله «بهش بگوید...» برای آدرس دادن یا تفهیم یک موضوع استفاده نکنید و مستقیماً با طرف مقابل حرف بزنید.

اختلالات بینایی

- محیط را برای فرد مورد نظر توصیف کنید، در صورت آشنایی فرد با محیط تنها وی را از موانع جدید با خبر کنید.

- یا در را کاملاً باز بگذارید یا در صورت خطر آن را کاملاً ببندید.

- در صورت لزوم به فرد مقابل پیشنهاد بدهید که اطلاعات نوشته شده را برایش بخوانید( در موقعیت‌هایی مانند نصب یک اطلاعیه جدید و غیره).

- اگر فرد نابینا یا کم بینا را هدایت می‌کنید، بازوانتان را بالا بگیرید تا او از شما کمک بگیرد نه آنکه او را هل بدهید یا از پشت او را راهنمایی کنید. این احساس را به او انتقال دهید که تنها یک یاری دهنده هستید نه یک راهبر.

- وقتی مستقیم حرکت می‌کنید از واژه های خاصی مانند «مستقیم» استفاده کنید. می‌توانید از حرکت ساعت برای تعیین وضعیت اشیاء دور و اطراف استفاده کنید.

فرض را بر این نگذارید که فرد مورد نظر شما را بر اساس صدایتان می‌شناسد هرچند امروز وی را ملاقات کرده اید. خود را با ایما و با صدای معمولی معرفی کنید. به هنگام حرف زدن روبروی وی بایستید و تماس چشمی برقرار کنید.

اختلالات بیانی


- صبورانه گوش دهید و از کامل کردن جملات پرهیز کنید مگر آنکه خود فرد از شما بخواهد.

- تظاهر نکنید که حرف وی را فهمیده‌اید.

- گاهی در موارد شدید لازم است برای اطمینان از طرف مقابل بخواهید که حرفش را برای شما بنویسد؛ در این زمان دقت کنید که خواسته خود را مودبانه بیان کنید.

اختلالات حرکتی

- در صورت لزوم برای کمک کردن از یک فرد دیگر کمک بگیرید.

- بدون اجازه و رضایت فرد، به وسایل کمکی وی مانند عصا، واکر و ویلچر دست نزنید.

- وقتی صحبتتان با فردی که بر روی ویلچر نشسته است بیشتر از چند دقیقه طول کشید، روی زانو بنشینید یا او را به جایی که در آنجا صندلی وجود دارد دعوت کنید تا بتوانید صورت به صورت صحبت کنید.

- روی ویلچر فرد مقابل خم نشوید و تکیه نکنید؛ این حوزه شخصی فرد است مگر آنکه خود وی به شما اجازه داده باشد.

در نهایت بایستی متذکر شد در رویارویی با این موقعیت‌ها از ترحم بپرهیزید، جملات دلسوزانه نگویید و سعی کنید عادی باشید.