باشگاه جوانی برنا/زائران چین نیز همگام با دیگر مسلمانان در مناسک عظیم حج حضور یافته اند.